Ní theipeann an chuid is mó gnólachtaí toisc nach bhfuil dea-smaointe nó custaiméirí acu.

Teipeann orthu toisc nach bhfuil airgead acu!

Cabhraíonn Cuntasaíocht Artemis leat Cuntais Iníoctha agus Cuntais Infhaighte a bhainistiú.

Tóg smacht ar do chuid sreabhadh airgid anois - láimhseáil do Cuntais Iníoctha agus Cuntais Infhaighte le Cuntasaíocht Artemis!

 

| Gnéithe Artemis 2 | Gnéithe Artemis 3 | Gnéithe Cliaint Freastalaí |

Cuntasaíocht Artemis - Gnéithe Bunúsach

Tá dearadh comhchoiteann agus ghnéithe lárnacha comhroinnte ag gach leaganacha d'ár bogearraí cuntasaíochta ón t-eagrán úsáideoir aonair Cuntasaíocht Artemis 1 go dtí an t-eagrán il-úsáideoir cliaint/freastalaí Cuntasaíocht Artemis 3, mar a leanas:

Gnéithe Ginearálta

I measc na gnéithe atá coiteann ar fud gach modúl ná:

 • Feidhmeanna chuardaigh iomlán do cuntais, cóid, sonraisc, íocaíochtaí, srl.
 • Cosaint focal faire iomlán le rochtain ar leibhéal gach feidhm.
 • Úsáideoir-sainithe tréimhsí tuairiscithe.
 • Tuarascálacha ar scáileán, comhad diosca, nó chuig printéir.
 • Easpórtáil de tuarascálacha do Excel, PDF, etc.
 • Bailíochtú na ionchuir úsáideora go léir.
 • Líon na n-idirbhearta neamhtheoranta.
 • Cúltaca agus Aischur comhtháite.
 • Cabhair luiche agus cabhair comhthéacs-íogair ar gach iontráil.
 • Teagaisc Cuntasaíochta comhtháite.
 • Diagnóis/Tacaíocht Cianda comhtháite.
 • Nasc uathoibríoch do HRPay.

Riarachán Córas

Soláthraíonn an Modúl Córas feidhmeanna chun rochtana d'úsáideoirí a rialú, Cóid CBL agus cuntais rialúcháin a shocrú, agus cóid airgeadra agus rátaí malairte a shocrú. Gnéithe den mhodúl seo san áireamh:

 • Uimhreacha sonraisc sainithe ag an t-úsáideoir.
 • Uimhriúil doiciméid go h-uathoibríoch.
 • Sonraisc ar gnáthpháipéar nó réamh-chlóite.
 • Cumas il-chuideachta agus il-airgeadra iomlán.
 • Suas le 10 cóid CBL éagsúla.

Modúl Ainmniúil/Ginearálta

Is é ins an Modúl Ainmniúil/ Ginearálta a bhfuil an Mórleabhar Ainmniúil/Ginearálta atá ag an croí d'aon chóras cuntasaíochta comhtháite. Ceadaíonn an modúl seo leat chun monatóireacht a dhéanamh ar do shócmhainní, dliteanais, glanfhiúchas, ioncam, costais, agus feidhmíocht le buiséad.

 • Suas le 99 línte in aghaidh gach iontráil sa Leabhar Cúnta Ainmniúil/ Ginearálta ligean dochair agus sochair iomadúla.
 • Is féidir uimhreacha seiceanna a thaifeadadh sna n-idirbhearta Ainmniúil/ Ginearálta.
 • Feidhmeanna athrú & scriosadh iomlán ar gach idirbheart.
 • Is féidir idirbhearta a chur isteach le haghaidh mhí nó bliain roimhe sin.
 • Idirbhearta athfhillteacha le seachtain, mí, ráithe, leath-bhliain, agus bliain.
 • Mód baiscphróiseála do idirbhearta athfhillteacha.
 • Líon na cuntais gan teorainn le cumas athrú & scriosadh.
 • Trí leibhéal na fo-iomlán.
 • Coinneáil buiséid go míosúil i gcomhair ioncam agus caiteachas.
 • Próiseáil agus tuairisciú CBL iomlán do tréimhsí úsáideoir-sainithe.
 • 12 tuarascálacha réamh-cumraithe:
  • Comhardú Trialach
  • Clár Comhardaithe
  • Ráiteas Ioncaim
  • Foinsí & Feidhmiú Cistí
  • Leabhar Cúnta Ainmniúil
  • Stair Cuntais
  • Idirbhearta Athfhillteacha
  • Liosta Buiséid
  • Athraithis Buiséid
  • Achoimre CBL
  • Sonraí CBL
  • Clár Cuntais
 • Tréimhsí cuntasaíochta sainithe ag an t-úsáideoir.
 • Iarmhéideanna tosaigh socraithe go huathoibríoch ag an gcóras ar feadh tréimhse cuntasaíochta nua.
 • Iontrálacha dúnta a ríomh go dinimiciúil ag an gcóras.
 • Cuntas-athrú baisc le haghaidh gach idirbheart.

 

Modúl Ceannacháin

Soláthraíonn an Modúl Ceannacháin gach ceann de na feidhmeanna atá riachtanach chun taifid soláthróirí a bhainistiú, iontráil idirbhearta ceannacháin, agus íocaíochtaí soláthróirí a thaifeadadh. Tá Mórleabhar Creidiúnaithe iomlán áirithe sa mhodúl seo le tuairisciú agus áiseanna fiosrúchán cuimsitheach.

 • Comhtháite go hiomlán leis na Mórleabhair Ainmniúil/ Ginearálta & Bainc/Airgid.
 • Idirbhearta iardhátaithe nómréamhdhátaithe.
 • Coigeartuithe don tréimhse roimh ré ceadaithe.
 • CBL a ríomh go huathoibríoch.
 • Il-rátaí CBL in aghaidh na fáltais.
 • Feidhmeanna athrú & scriosadh iomlán ar sonraisc, & íocaíochtaí.
 • Feidhm chun iontráil nótaí sochair.
 • Stair iomlán de na soláthróirí ar-líne, le cumas "druileáil-síos".
 • Cumas chun cuntais soláthróirí a cruthú "ar eitleog" le linn idirbhirt iontráil.
 • Uimhreacha cuntais alfa-uimhriúla gan aon teorainn ar an mhéid soláthróirí.
 • Cuntas costas réamhshocraithe de réir soláthróir.
 • Feidhm chun na cuntais soláthróirí a athrú/scriosadh.
 • 12 tuarascálacha réamh-cumraithe:
  • Sonraisc Oscailte
  • Sceideal Cuntais Iníoctha
  • Aosú Cuntais Iníoctha
  • Leabhar Cúnta Cuntais Iníoctha
  • Riachtanais Airgid
  • Liosta Íocaíochtaí
  • Achoimre Ceannacháin de réir Soláthróir
  • Stair Cuntais Soláthróirí
  • Liosta Soláthróirí
  • Lipéid Phoist Soláthróirí
  • Idirbhearta Neamh-breactha
  • Dáiltí don Morleabhar Ainmniúil/Ginearálta
 • Cumas chun atreorú idirbhearta, do Soláthróir ar leith.
 • Breacadh ar-éileamh gan teorainn ar lion na breacthaí sa mhíosa.

Modúl Bainc & Leabhar Airgid

Soláthraíonn an Modúl Bainc & Leabhar Airgid na feidhmeanna a bhainistiú iarmhéideanna airgid ar-láimh agus idirbheart baincéireachta, lena n-áirítear dochair dhíreacha agus buanorduithe.

 • Comhtháite go hiomlán leis na Mórleabhair Ainmniúil/Ginearálta, Ceannacháin, & Díolacháin.
 • Idirbhearta iardhátaithe nó réamhdhátaithe.
 • Coigeartuithe don tréimhse roimh ré ceadaithe.
 • Eisíocaíochtaí Mionairgid.
 • Lóisteálacha Bainc.
 • Aistarraingtí Bainc.
 • Aistriú Idir-cuntais.
 • Iontráil de Táillí Bainc & Ús.
 • Imréiteach Bainc.
 • Feidhmeanna athrú & scriosadh iomlán ar gach idirbheart.
 • Buanorduithe agus dochair dhíreacha le seachtain, mí, ráithe, leath-bhliain, agus bliain.
 • Mód baiscphróiseála do buanorduithe agus dochair dhíreacha.
 • Stair iomlán de na cuntais bainc/airgid ar-líne, le cumas fiosrúchán.
 • Líon na cuntais bainc agus airgid gan teorainn in airgeadra ar bith.
 • 10 tuarascálacha réamh-cumraithe:
  • Leabhar Cúnta Bainc & Leabhar Airgid
  • Stair Idirbhearta Cuntais Airgid
  • Stair Idirbhearta Cuntais Bainc
  • Idirbheatra Neamhréitithe
  • Liosta Buanorduithe
  • Achoimre Táillí Bainc & Ús
  • Achoimre Eisíocaíochtaí Mionairgid
  • Achoimre Íocaíochtaí Ginearálta
  • Idirbhearta Neamh-breactha
  • Dáiltí don Morleabhar Ainmniúil/Ginearálta
 • Glanadh den stair go dtí dáta roghnaithe.
 • Breacadh ar-éileamh gan teorainn ar lion na breacthaí sa mhíosa.
 • Saoráid ús bainc a ríomh.
 

Modúl Díolacháin/Sonraisciú

Soláthraíonn an Modúl Díolacháin gach ceann de na feidhmeanna atá riachtanach chun taifid custaméirí a bhainistiú, iontráil idirbhearta díolacháin i gcomhair táirgí agus seirbhísí, íocaíochtaí ó custaméirí a thaifeadadh, agus praghasliostaí a cothabháil.

 • Comhtháite go hiomlán leis na Mórleabhair Ainmniúil/Ginearálta & Bainc/Airgid.
 • Idirbhearta iardhátaithe nó réamhdhátaithe.
 • Coigeartuithe don tréimhse roimh ré ceadaithe.
 • Teachtareachtaí sna doiciméid.
 • CBL a ríomh go huathoibríoch.
 • Il-rátaí CBL in aghaidh na sonraisc.
 • Próiseáil seiceanna ar ais.
 • Feidhmeanna athrú & scriosadh iomlán ar sonraisc, & íocaíochtaí.
 • Feidhm de nóta sochair uathoibríoch.
 • Stair iomlán de na custaméirí ar-líne, le cumas "druileáil-síos.
 • Cumas chun cuntais custaméirí a cruthú "ar eitleog" le linn idirbhirt iontráil.
 • Uimhreacha cuntais alfa-uimhriúla gan aon teorainn ar an mhéid custaméirí.
 • Custaiméirí i ngrúpa de réir cineáil - gnóthas nó pearsanta.
 • Feidhm chun na cuntais custaméirí a athrú/scriosadh.
 • 12 tuarascálacha réamh-cumraithe:
  • Sonraisc Oscailte.
  • Sceideal Cuntais Infhála.
  • Aosú Cuntais Infhála.
  • Leabhar Cúnta Cuntais Infhála.
  • Achoimre Díolacháin de réir Custaméir.
  • Stair Cuntais Custaméirí.
  • Priontáil Baisc na luachanna, sonraisc, nótaí sochair agus ráitis.
  • Liosta Custaméirí.
  • Lipéid Phoist Custaméirí.
  • Uasteorainn Cairde.
  • Idirbhearta Neamh-breactha.
  • Dáiltí don Morleabhar Ainmniúil/Ginearálta.
 • Feidhm Dearadh Doiciméad a chruthú luachain, sonraisc, nótaí sochair, agus ráitis ar gnáthpháipéar le cáilíochta gairmiúla.
 • Cumas chun atreorú idirbhearta, do Custaméir ar leith.
 • Breacadh ar-éileamh gan teorainn ar lion na breacthaí sa mhíosa.
 • Sonraisciú leictreonach do Luachanna, Sonraisc, Nótaí Sochair, & Ráitis.
Barr

Cuntasaíocht Artemis 2 - Feidhmiúlacht Bhreise.

Tá Cuntasaíocht Artemis 2 beartaithe le haghaidh úsáideoirí a bhfuil gá acu le feidhmeanna sonraisciú níos cuimsithí ná mar a bhfuil ar fáil i Cuntasaíocht Artemis 1. Cuireann sé earraí isteach, luachana, dearthóir tuarascáil, agus clár sócmhainní leis an phacáiste bunúsach. Tá na feidhmeanna breise agus na tuarascálacha seo a leanas cuimsithe:

Feidhmeanna Breise

 

Tuarascálacha Breise

 • Clár sócmhainní le dímheas & feidhmiúlacht a dhiúscairt.
 • Cóid Táirgí & Seirbhísí.
 • Cóid earraí de 14 carachtair alfa-uimhriúla.
 • Tuairiscí de 40 carachtair.
 • Cumas chun cóid táirgí a cruthú "ar eitleog" le linn idirbhirt iontráil.
 • Clár Fáltais i gcomhair fáltais neamh-sonraiscthe.
 • Suas le 99 línte in aghaidh gach fáltas ceannacháin.
 • Suas le 99 fáltais in aghaidh gach sonrasc ceannacháin.
 • Fiosrucháin do fáltais, conraisc, & fáltais neamh-sonraiscthe.
 • Idirbhearta athfhillteacha ceannacháin le seachtain, mí, ráithe, leath-bhliain, agus bliain.
 • Mód baiscphróiseála do idirbhearta athfhillteacha ceannacháin.
 • Sonraisc agus luachana díolacháin do táirgí agus seirbhísí le saor-téacs agus teachtaireachtaí sna doiciméid.
 • Suas le ceithre praghsanna in aghaidh na n-earraí díolacháin.
 • Comhshó ó luachan go sonrasc le "Clic amháin".
 • Suas le 99 línte in aghaidh gach sonrasc díolacháin.
 • Il-dáltaí in aghaidh sonraisc.
 • Déan cóip de díolacháin sonrasc (céanna, ach amháin).
 • Feidhm do luachan Díolacháin.
 • Il-dáltaí in aghaidh fáltais.
 • Idirbhearta athfhillteacha díolacháin le seachtain, mí, ráithe, leath-bhliain, agus bliain.
 • Mód baiscphróiseála do idirbhearta athfhillteacha díolacháin.
 • Feidhmeanna athrú & scriosadh iomlán ar fáltais, sonraisc, & íocaíochtaí..
 • Cumasaithe do Cliaint/Freastalaí il-úsáideoir.
 • Tacaíocht do modúil forlíontacha.
 
 • Liosta de Sócmhainní Sheasta.
 • Fáltais Neamh-sonraiscthe.
 • Ceannacháin Athfhillteacha.
 • Luachana Amuigh.
 • Díolacháin Athfhillteacha.
Barr

Cuntasaíocht Artemis 2 - Feidhmiúlacht Bhreise.

Cuireann Cuntasaíocht Artemis 3 feidhmiúlacht rialú stoic iomlán, lena n-áirítear bainistíocht déantúsaíocht/cóimeála mionscála, leis na gnéithe atá ar fáil i Cuntasaíocht Artemis 3. Tá na feidhmeanna breise agus na tuarascálacha seo a leanas cuimsithe:

Feidhmeanna Breise

 

Tuarascálacha Breise

Soláthraíonn an Modúl Stoc feidhmiúlacht rialú stoc fisiceach le il-ionaid stórála. Áirítear freisin fheidhmiúlacht Billí Cainníochtaí iomlán, agus feidhmeanna cóimeála, chun cóimeálacha agus maingíní a chruthú as comhphairteanna.

 • Comhtháite go hiomlán leis na Mórleabhair Ainmniúil/Ginearálta, Ceannachain, & Diolachain.
 • Orduithehe Ceannaigh agus Orduithe Díolacháin.
 • Idirbhearta iardhátaithe nó réamhdhátaithe.
 • Coigeartuithe don tréimhse roimh ré ceadaithe.
 • Suas le 10 ionaid stórála agus stocaistreoga le “Clic amháin”.
 • Cúig modhanna costáil stoic - TITA, DITA, Caighdeán, Iarbhír, & Meán.
 • Cumas ar feadh níos mó ná 10,000 earraí.
 • Coigeartuithe & eisiúintí ilghnéitheacha as stoc.
 • Fiosrúcháin ar stoc de réir cód earra agus de réir ionad stórála.
 • Forchoimeád earra agus maingín do customéir.
 • Tacaíocht do áireamh stoc fisiciúil agus Áireamh Ciogal le ABC Anailís iomlán.
 • Struchtúrú de Billí Cainníochtaí il-leibhéal.
 • Rogha de "kitting" traidisiúnta nó "backflush" le haghaidh oibríochtaí cóimeála.
 • Feidhm chun cóid earraí a athrú.
 • Feidhm chun ionaid stórála a ainmniú.
 • Breacadh ar-éileamh gan teorainn ar lion na breacthaí sa mhíosa.
 

Tá seicliostaí, bileoga, srl. comhtháite ag a lán de na feidhmeanna sa mhodúl seo. Tá na 16 tuarascálacha réamh-cumraithe seo a leanas ar fáil freisin:

 • Earraí ar Láimh
 • Leithdháil & Forchoimeádais
 • Eisiúintí Neamh-pleanáilte
 • Stair na h-Earraí
 • Gníomhaíochta Stoic
 • Leabhar Cúnta Stoic
 • Liosta Ath-ordaithe
 • Príomh-liosta Praghasanna
 • Sonraí Taifid Stoic
 • Stádais Cóimeála
 • Costais Cóimeála
 • Liosta de Billí Cainníochtaí
 • Luacháil Stoic
 • Praghasathraitheas na Ceannacháin
 • Idirbhearta Neamh-breactha
 • Dáiltí don Morleabhar Ainmniúil/Ginearálta
Barr

Eagráin Cliant/Freastalaí - Feidhmiúlacht Bhreise.

Ligeann Cuntasaíocht Artemis Accounts 2 & 3 an feidhmchlár a imscaradh thar líonra achair logánta nó le líonra achair fhairsing, ag baint úsáide as prótacail TCP/IP. Naisc lán-criptithe a úsáid mar chuid den cumraíocht bhunusach agus tá Áis Riarachán Freastalaí curtha san áireamh chun a bhainistiú cuntais úsáideoirí, rialú rochtana, agus gníomhaíochtaí bainistíochta bunachar sonraí.

Is féidir comhshó ó modh úsáideoir amháin go mód cliant/fhreastalaí a bhaint amach ach trí feidhmchlár freastalaí a shuiteáil agus is féidir na sonraí a iontráil i módh úsáideoir amháin a chur ar fáil do il-úsáideoirí gan aon uasghrádú comhad nó comhshó eile.

Barr

 

Cóipcheart © 2011 Aquila Technology