An réiteach CLISTE.
Bí cliste - roghnaigh SMARTLEDGER

Faoi dheireadh, córas cuntasaíochta do ghnóthaí beaga a labhraíonn do theanga!

Sonraíochtaí SMARTLEDGER

SMARTLEDGER Cuntasaíocht Tosaigh comhdhéanta de 6 modúil, mar atá liostaithe thíos.

Modúl Díolacháin

Soláthraíonn an Modúl Díolacháin ar fheidhmiúlacht is gá chun taifid custaiméirí a bhainistiú, idirbhearta díolacháin a iontráil, íocaíochtaí a thaifeadadh ó do chustaiméirí agus, nuair is gá, nótaí sochair a eisiúint.

 • Idirbhearta iardhátaithe nó réamhdhátaithe.
 • Coigeartuithe don tréimhse roimh ré ceadaithe.
 • Teachtareachtaí sna doiciméid.
 • CBL a ríomh go huathoibríoch.
 • Il-rátaí CBL in aghaidh na sonraisc.
 • Feidhmeanna athrú & scriosadh iomlán ar sonraisc, nótaí sochair, & íocaíochtaí.
 • Stair iomlán de na custaméirí ar-líne, le cumas "druileáil-síos".
 • Cumas chun cuntais custaméirí a cruthú "ar eitleog" le linn idirbhirt iontráil.
 • Uimhreacha cuntais alfa-uimhriúla gan aon teorainn ar an mhéid custaméirí.
 • Custaiméirí i ngrúpa de réir cineáil - gnóthas nó pearsanta.
 • Feidhm chun na cuntais custaméirí a athrú/scriosadh.
 • Áirge Dearadh Doiciméad chun luachana, sonraisc, nótaí creidmheasa, agus ráitis, de cáilíochta gairmiúla, a chruthú ar gnáth-pháipéar.

Modúl Socrú

Úsáidtear an Socrú Modúl chun socruithe córas ginearálta a shonrú, ar nós CBL, rátaí Airgeadra, Catagóirí Ioncam agus Caiteachas, agus an t-eolas chuideachta, logo, agus scéimeanna dathanna le haghaidh sonraisc, srl. Cuimsíonn sé chomh maith áirge chun rochtana úsáideora a rialú, cúltaca a dhéanamh agus na sonraí a chur ar ais, agus sonraisciú leictreonach a chumasú.

 • Socruithe Cuideachta - ainm, logo, scéim dathanna, rátaí CBL, Tábla Airgeadra, srl.
 • Sainmhíniú ar Catagóirí Ioncaim.
 • Sainmhíniú ar Catagóirí Caiteachas.
 • Paraiméadair & ríomhphoist chlúdach do r-Sonraisciú.
 • Feidhmeanna Cúltaca & Aischur.
 • Scriosadh de na sonraí stairiúla.
 • Cosaint focal faire iomlán le rochtain ar leibhéal gach feidhm.
 • Cumraíocht an scáileán tosaithe.
 • Tacaíocht Theicniúil - lena n-áirítear feidhmiúlacht chun a chur ar fáil diagnóis agus deisiú iargúlta.

Modúl Ceannacháin

Soláthraíonn an Modúl Ceannacháin gach ceann de na feidhmeanna atá riachtanach chun taifid soláthróirí a bhainistiú, idirbhearta ceannacháin a iontráil, agus íocaíochtaí soláthróirí a thaifeadadh.

 • Comhtháite go hiomlán leis na Modúil Bainc agus Airgid.
 • Idirbhearta iardhátaithe nó réamhdhátaithe.
 • Coigeartuithe don tréimhse roimh ré ceadaithe.
 • CBL a ríomh go huathoibríoch.
 • Il-rátaí CBL in aghaidh na fáltais.
 • Feidhmeanna athrú & scriosadh iomlán ar sonraisc, nótaí sochair, & íocaíochtaí.
 • Stair iomlán de na soláthróirí ar-líne, le cumas "druileáil-síos".
 • Cumas chun cuntais soláthróirí a cruthú "ar eitleog" le linn idirbhirt iontráil.
 • Uimhreacha cuntais alfa-uimhriúla gan aon teorainn ar an mhéid soláthróirí.
 • Cuntas costas réamhshocraithe de réir soláthróir.
 • Feidhm chun na cuntais soláthróirí a athrú/scriosadh.

Modúl Tuarascálacha

Tá rogha de tuarascálacha tábhachtacha san Modúl Tuarascálacha, leis an cumas chun tuarascálacha breise a chur leis más gá. Is féidir go mbeidh tuarascálacha breise curtha ar fáil ag Aquila Technology, nó ceaptha ag an úsáideoir, ag baint úsáide as an Eagarthóir Tuarascáil comhtháite.
 • Tréimhsí tuairiscithe úsáideoir-sainithe.
 • Tuarascálacha ar scáileán, comhad diosca, nó chuig printéir.
 • Tuarascáil Díolacháin - achoimre agus mionsonraithe.
 • Stair Cuntais Custaméirí.
 • Liosta de Sonraisc Díolacháin Oscailte.
 • Priontáil Baisc na sonraisc, nótaí sochair agus ráitis.
 • Tuarascáil Ceannacháin - achoimre agus mionsonraithe.
 • Stair Cuntais Soláthróirí.
 • Liosta de Sonraisc Ceannacháin Oscailte.
 • Stair Idirbhearta Cuntais Bainc & Airgid
 • Achoimre Táillí Bainc & Ús.
 • Fáltais Neamh-sonraiscthe.
 • Tuarascáil Achoimre Airgeadais (Clár Comhardaithe agus Brabúis & Caillteanais gearr).
 • Tuarascálacha CBL - achoimre agus mionsonraithe.
 • Eagarthóir Tuarascáil Comhtháite.

Modúl Bainc

Soláthraíonn an Modúl Bainc feidhmeanna chun idirbhearta baincéireachta a bhainistiú, agus cuntais bhainc a choimeád ar bun agus a réiteach.

 • Comhtháite go hiomlán leis na Modúil Ceannacháin, Díolacháin, agus Airgid.
 • Idirbhearta iardhátaithe nó réamhdhátaithe.
 • Coigeartuithe don tréimhse roimh ré ceadaithe.
 • Íocaíochtaí ilghnéitheacha.
 • Lóisteálacha Bainc.
 • Aistarraingtí Bainc.
 • Feidhmeanna athrú & scriosadh iomlán ar gach idirbheart.
 • Aistriú Idir-cuntais.
 • Iontráil de Táillí Bainc & Ús.
 • Buanorduithe agus dochair dhíreacha le seachtain, mí, ráithe, leath-bhliain, agus bliain.
 • Mód baiscphróiseála do buanorduithe & dochair dhíreacha.
 • Saoráid ús bainc a ríomh.
 • Stair iomlán de na cuntais bainc ar-líne.
 • Imréiteach Bainc.

Modúl Airgid

Soláthraíonn an Modúl Airgid feidhmeanna chun airgid ar láimh a bhainistiú, agus le ceannacháin mionairgid a dhéanamh.

 • Comhtháite go hiomlán leis na Modúil Ceannacháin, Díolacháin, agus Bainc.
 • Idirbhearta iardhátaithe nó réamhdhátaithe.
 • Coigeartuithe don tréimhse roimh ré ceadaithe.
 • Íocaíochtaí ilghnéitheacha agus Ceannacháin Mionairgid.
 • Feidhmeanna athrú & scriosadh iomlán ar gach idirbheart.
 • Aistriú Idir-cuntais.
 • Stair iomlán de na cuntais airgid ar-líne.

Gnéithe Ginearálta

Chomh maith leis na gnéithe modúl-sonracha atá liostaithe i ngach ceann de na hailt thuas, tá gnéithe ag SMARTLEDGER Cuntasaíocht Tosaigh atá coitianta ar fud gach modúil, lena n-áirítear:

 • Feidhmeanna chuardaigh iomlán do cuntais, cóid, sonraisc, íocaíochtaí, srl.
 • Líon na n-idirbhearta neamhtheoranta.
 • Cabhair luiche, cabhair "popup", agus cabhair comhthéacs-íogair ar gach iontráil.
 • Cumas il-airgeadra le haghaidh gach idirbheart.
Barr
Cóipcheart © 2011 Aquila Technology