SMARTBOOKS Cuntasaíocht Pharóiste.
Simple accounts for Irish parishes

Bogearraí cuntasaíochta deartha chun freastal ar na riachtanais ar leith na pharóistí.

Sonraíochtaí SMARTBOOKS

SMARTBOOKS Cuntasaíocht Pharóiste comhdhéanta de 6 modúil, mar atá liostaithe thíos.

Modúl Fáltais

Soláthraíonn an Modúl Fáltais an fheidhmiúlacht is gá chun gach catagóir de ioncam a chur isteach agus sonraí chlúdaigh agus buan-orduithe a iomportáil ón B & L Irish Parish System.

 • Comhtháite go hiomlán leis na Modúil Bainc agus Airgid.
 • Idirbhearta iardhátaithe nó réamhdhátaithe.
 • Coigeartuithe don tréimhse roimh ré ceadaithe.
 • Feidhmeanna athrú & scriosadh iomlán ar gach iontráil.
 • Rogha chun sonraí bailiúcháin clúdaigh agus buan-orduithe a iompórtáil ó B & L Irish Parish System.

  Úsáid a bhaint as áirge bainistíochta insuite do clúdaigh agus buan-orduithe.

Modúl Socrú

Úsáidtear an Socrú Modúl chun socruithe córas ginearálta a shonrú, ar nós Sonraí an Pharóiste, Catagóirí Ioncam agus Caiteachas, Fiachas Pharóiste, srl. Cuimsíonn sé chomh maith áirge chun rochtana úsáideora a rialú, cúltaca a dhéanamh agus na sonraí a chur ar ais, agus nasc a cruthú don B & L Irish Parish System.

 • Socruithe Pharóiste Bunúsach - ainm, deoise, srl.
 • Sainmhíniú ar Catagóirí Ioncaim.
 • Sainmhíniú ar Catagóirí Caiteachas.
 • Sonraí Fiachas an Pharóiste
 • Nasc go dtí B & L Irish Parish System.
 • Feidhmeanna Cúltaca & Aischur.
 • Cumraíocht an scáileán tosaithe.
 • Tacaíocht Theicniúil - lena n-áirítear feidhmiúlacht chun a chur ar fáil diagnóis agus deisiú iargúlta.
 • Cosaint focal faire iomlán le rochtain ar leibhéal gach feidhm.

Modúl Ceannacháin

Soláthraíonn an Modúl Ceannacháin gach ceann de na feidhmeanna atá riachtanach chun taifid soláthróirí a bhainistiú, idirbhearta ceannacháin a iontráil, agus íocaíochtaí soláthróirí a thaifeadadh.

 • Comhtháite go hiomlán leis na Modúil Bainc agus Airgid.
 • Idirbhearta iardhátaithe nó réamhdhátaithe.
 • Coigeartuithe don tréimhse roimh ré ceadaithe.
 • Feidhmeanna athrú & scriosadh iomlán ar sonraisc, nótaí sochair, & íocaíochtaí.
 • Stair iomlán de na soláthróirí ar-líne, le cumas "druileáil-síos".
 • Taispeántas grafach de stair chuntais.
 • Cumas chun cuntais soláthróirí a cruthú "ar eitleog" le linn idirbhirt iontráil.
 • Uimhreacha cuntais alfa-uimhriúla gan aon teorainn ar an mhéid soláthróirí.
 • Cuntas costas réamhshocraithe de réir soláthróir.
 • Feidhm chun na cuntais soláthróirí a athrú/scriosadh.

Modúl Tuarascálacha

Tá rogha de tuarascálacha tábhachtacha san Modúl Tuarascálacha, leis an cumas chun tuarascálacha breise a chur leis más gá. Is féidir go mbeidh tuarascálacha breise curtha ar fáil ag Aquila Technology.

 • Tréimhsí tuairiscithe úsáideoir-sainithe.
 • Tuarascálacha ar scáileán, comhad diosca, nó chuig printéir.
 • Tuarascáil Fáltais - achoimre agus mionsonraithe.
 • Stair Iompórtáil IPS.*
 • Tuarascáil Ceannacháin - achoimre agus mionsonraithe.
 • Stair Cuntais Soláthróirí.
 • Liosta de Sonraisc Ceannacháin Oscailte.
 • Stair Idirbhearta Cuntais Bainc & Airgid
 • Achoimre Táillí Bainc & Ús.
 • Fáltais Neamh-sonraiscthe.
 • Tuarascáil Achoimre Airgeadais an Pharóiste.
 • Paraiméadair Nasc IPS.*

Modúl Bainc

Soláthraíonn an Modúl Bainc feidhmeanna chun idirbhearta baincéireachta a bhainistiú, agus cuntais bhainc a choimeád ar bun agus a réiteach.

 • Comhtháite go hiomlán leis na Modúil Ceannacháin, Fáltais, agus Airgid.
 • Idirbhearta iardhátaithe nó réamhdhátaithe.
 • Coigeartuithe don tréimhse roimh ré ceadaithe.
 • Íocaíochtaí ilghnéitheacha.
 • Lóisteálacha Bainc.
 • Aistarraingtí Bainc.
 • Feidhmeanna athrú & scriosadh iomlán ar gach idirbheart.
 • Aistriú Idir-cuntais.
 • Iontráil de Táillí Bainc & Ús.
 • Buanorduithe agus dochair dhíreacha le seachtain, mí, ráithe, leath-bhliain, agus bliain.
 • Mód baiscphróiseála do buanorduithe & dochair dhíreacha.
 • Saoráid ús bainc a ríomh.
 • Stair iomlán de na cuntais bainc ar-líne.
 • Taispeántas grafach de stair chuntais.
 • Imréiteach Bainc.

Modúl Airgid

Soláthraíonn an Modúl Airgid feidhmeanna chun airgid ar láimh a bhainistiú, agus le ceannacháin mionairgid a dhéanamh.

 • Comhtháite go hiomlán leis na Modúil Ceannacháin, Díolacháin, agus Bainc.
 • Idirbhearta iardhátaithe nó réamhdhátaithe.
 • Coigeartuithe don tréimhse roimh ré ceadaithe.
 • Íocaíochtaí ilghnéitheacha agus Ceannacháin Mionairgid.
 • Feidhmeanna athrú & scriosadh iomlán ar gach idirbheart.
 • Aistriú Idir-cuntais.
 • Stair iomlán de na cuntais airgid ar-líne.
 • Taispeántas grafach de stair chuntais.
* Más rud é nach bhfuil SMARTBOOKS nasctha leis an Irish Parish System, in ionad na tuarascálacha seo, beidh Teastais CHY2 Certificates agus Tuairisceán Alt 848A ar fáil.

Gnéithe Ginearálta

Chomh maith leis na gnéithe modúl-sonracha atá liostaithe i ngach ceann de na hailt thuas, tá gnéithe ag SMARTBOOKS Cuntasaíocht Pharóiste atá coitianta ar fud gach modúil, lena n-áirítear:

Barr
Cóipcheart © 2011 Aquila Technology